top of page

Kraner

Første sertifisering
Sertifisering av (nye) kraner og utstyr, I henhold til forskriften "Bruk av arbeidsutstyr", skal kraner og utstyr sertifiseres av et ekspertfirma før bruk og etter hver montering og/eller arrangement på ny plass. 
Inspeksjonen er ment å sikre korrekt montering eller arrangement og drift av utstyret for å forhindre ulykker og risiko for personer og eiendom.
 
Vi kan utstede etter å ha testet det første sertifikatet (ILO formel.2) i henhold til reglene og forskriften: 

 • DNVGL-ST-0378

 • FOR.21.des 2017 nr.2381

 • NS-EN 13852-1:2004 "Kraner-Offshorekraner"

 • EN-13852-1 sek,5.10 Løfting av personell

 • Forskrift av 4.juli 2007 nr.854

 • Forskrift av 13.januar 1986 nr.31

 

Årlig & 5-års inspeksjon og re-sertifisering

Ekspertklassifiseringsteamet sørger for og utfører inspeksjoner av kraner med utstyr, visuell inspeksjon, testing av kranfunksjoner, sikkerhetsfunksjoner, overbelastningstesting og kalibrering av kraner samt inspeksjon av offshorekraner i henhold til regler og forskrifter:

 • DNVGL-ST-0378

 • Inspeksjon av ståltau (IMCA 194) 

 • Test laster og kalibrerte veieceller

 • NDT  ( ET- UT - PT - MPI  ) 

 • Klatrere 


Tredjepartshjelp 

 • Assistere klienter etter ulykker 

 • Assistere klienter under FAT-HAT-SAT

 • Assistere kunder med spesifikasjoner for nye kraner

 • Prosjektledelse for livssyklusvedlikehold 

 • Bistå klient med regler og forskrifter vedrørende løfteinnretninger

 • 24/7 Servicetelefon

sertification offshore crane
bottom of page