top of page

Sertifisering

Sertifisering av (nye) kraner og utstyr, I henhold til forskriften "Bruk av arbeidsutstyr" skal kraner og utstyr sertifiseres av godkjent firma før bruk og etter hver montering og/eller arrangement på ny plass.

 


Inspeksjonen er ment å sikre korrekt montering eller arrangement og drift av utstyret for å forhindre ulykker og risiko for personer og eiendom.

 westinspection-sertification-load test
bottom of page