top of page

Inspeksjon

Ekspertklassifiseringsteamet sørger for og utfører inspeksjoner av kraner med utstyr, Teamet utfører visuell inspeksjonstesting og kalibrering av kraner samt inspeksjon av offshorekraner i henhold til regler og forskrifter:

 

  • FOR.21.des 2017 nr.2381
  • DNVGL-ST-0378
  • NS-EN 13852-1
  • IMCA R011
  • NORSOK R003-R002-U102-D001
  • LOLER 2006 og 98
  • ILO-konvensjon 152

Forskrifter / Standarder / Retningslinjer

westinspection on site for inspection
bottom of page