top of page

Vår policy

Selskapets retningslinjer og prosedyrer etablerer reglene atferd i organisasjonen vår, og skisserer ansvaret til både ansatte og arbeidsgivere. 

Selskapets retningslinjer og prosedyrer er på plass for å beskytte arbeidstakernes rettigheter så vel som arbeidsgivernes forretningsinteresser.

Anti-korrupsjonspolitikk

Trakasseringspolitikk

Miljøpolitikk

Helse & Sikkerhetspolicy

Kvalitetspolitikk

bottom of page