WI ombord Hurtigruten


WI utførte den fem årlige re-sertifiseringen av livbåt davitene og FRC davitene ombord

Montering av båter etter last test


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts