WI ombord Hurtigruten


WI utførte den fem årlige re-sertifiseringen av livbåt davitene og FRC davitene ombord

Montering av båter etter last test


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon